ภาษาอารบิก | สำนวน - ธุรกิจ | การนัดหมาย

การนัดหมาย - การจัดเตรียม

Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
أودّ أن أحدّد موعدا مع السيد خالد من فضلك.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Wanneer schikt het u?
متى تفضّل ذلك؟
ทางการ สุภาพ
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
هل يمكن أن نحدد موعدا؟
ทางการ สุภาพ
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
أعتقد أنه يجب علينا أن نلتقي.
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - เลื่อนเวลา

Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
هل يمكننا أن نؤجل لقاءنا؟
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
لا أستطيع أن أكون هناك غدا على الساعة الثانية بعد الظهر. هل يمكن أن نلتقي في وقت متأخّر، على الساعة الرابعة مثلا؟
ทางการ สุภาพ
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
هل من الممكن أن نحدد وقتا آخر؟
ทางการ สุภาพ
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
عليّ أن نؤجل اجتماعنا حتى...
ทางการ สุภาพ
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
للأسف فأنا مشغول جدا في اليوم الذي حددناه لاجتماعنا. هل من الممكن أن نتفق على وقتٍ آخر؟
ทางการ สุภาพ
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
أنا مضطرّ لتغيير موعد اجتماعنا.
ทางการ โดยตรง
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
هل من الممكن أن نلتقي باكرا \ بشكل متأخرٍ قليلا؟
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - การยกเลิก

Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
لم أستطع الحصول عليك بالتليفون، لهذا أكتب إليك هذه الرسالة الإلكترونية لأعلمك أني مجبر على إلغاء الموعد غدا. أعتذر أشد الاعتذار مسبقا على أي إزعاج قد يُسبّبه قراري هذا.
ทางการ สุภาพ
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
يؤسفني أن أعلمك أنه يتعذر علي حضور الاجتماع المقترح وبناء عليه فإني مضطر إلى إلغائه.
ทางการ สุภาพ
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
للأسف أنا مضطر لإلغاء موعدنا المقرر ليوم الغد.
ทางการ สุภาพ
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
نظرا لـ.. يؤسفني أن أعلمك أني مضطر لإلغاء موعدنا.
ทางการ สุภาพ