ภาษาจีน | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

(giờ) sáng
上午
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
xấp xỉ
大约
ใช้เพื่อการประเมินค่า
gửi đến
请...注意
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
Cử nhân (chuyên ngành xã hội nhân văn)
文学学士
ชื่อมหาวิทาลัย
Giờ chuẩn Trung Âu
欧洲中部时间
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
Công chúa/Hoàng tử/ Thành viên hoàng gia...
尊敬的
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
tức là/nghĩa là...
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
liên hợp/tập đoàn
有限责任公司
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
TNHH
股份有限公司
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
không áp dụng
不适用
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
STT.
订购号
ใช้สำหรับคำสั่ง
thường niên/hàng năm
每年
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
(giờ) chiều/tối/đêm
下午
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
xem tiếp trang sau
请翻面
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
Phó chủ tịch
副总裁
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน