ภาษาฮินดู | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

sabah (öğleden önce)
प्रातः... बजे
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
tahmini
लगभग
ใช้เพื่อการประเมินค่า
dikkatine
...ध्यान दें.
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
ชื่อมหาวิทาลัย
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
IST
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
huzurunda
राजा/रानी
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
yani
जो है कि
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
A.Ş. (anonim şirketi)
इंक.
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
Ltd. (limited)
लिमिटेड
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
geçersiz
-
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
no. (numara)
क्रं.
ใช้สำหรับคำสั่ง
yıllık / yılda bir
प्रतिवर्ष
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
öğleden sonra
दोपहर... बजे
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
devamı var (sayfayı çeviriniz)
अगला पन्ना
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
उपराष्ट्रपति
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน