ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

a.m (ante meridiem)
de. (délelőtt)
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
aprox. (aproximadamente)
kb. (körülbelül)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
A/A
figyelmébe (levélcímzéskor)
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
B.A. (Bachelor of Arts)
ชื่อมหาวิทาลัย
CET (Hora Central Europea)
CET (Közép-Európai Idő)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
S.A.R (Su Alteza Real)
Mélt. (Méltósága)
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
es decir,...
azaz
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
S.A. (Sociedad Anónima)
egyesült társaság
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
N/A (no aplica)
n/a (nem alkalmazható)
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
nro. (número)
sz. (szám/számú)
ใช้สำหรับคำสั่ง
al año, anualmente
évente
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
p.m. (post meridiem)
du./este (délután/este)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
Ver reverso
folyt. (folytatás a másik oldalon)
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
Vicepresidente
Elnökhelyettes
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน