ภาษาเช็ค | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
a. m.
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
A/C (aos cuidados de)
MP. (do vlastních rukou)
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Bc. (Bakalář)
ชื่อมหาวิทาลัย
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
CET (Středoevropský čas)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
V.A. (Vossa Alteza)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
p.ex. (por exemplo)
tj. (to jest)
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
S/A (sociedade anônima)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
Ltda. (limitada)
a.s. (akciová společnost)
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
n/a (não aplicável)
n/a (chybějící data)
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
nº. (número)
č. (číslo)
ใช้สำหรับคำสั่ง
por ano
anual
p.a. (per annum - ročně)
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
p. m.
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
Vide verso
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
Vice Presidente
VP (viceprezident)
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน