ภาษาเยอรมัน | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

przed południem
vorm. (vormittags)
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
ok. (około)
ugf. (ungefähr)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
do wiadomości
z.Hd. (zu Händen von)
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
ชื่อมหาวิทาลัย
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
Jego/Jej Królewska Mość
Seine/Ihre Königliche Hoheit
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
d.h. (das heißt)
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
S.A. (Spółka Akcyjna)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
nie dot. (nie dotyczy)
n.z. (nicht zutreffend)
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
nr (numer)
Nr. (Nummer)
ใช้สำหรับคำสั่ง
rocznie
pro Jahr
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
po południu
nachm. (nachmittags)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
proszę odwrócić
b.w. (bitte wenden)
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
wiceprezydent
VPräs. (Vizepräsident)
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน