ภาษาเดนิช | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

przed południem
om morgenen
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
ok. (około)
ca. (cirka)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
do wiadomości
att. (attention)
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
Licencjat
BA (Bachelor)
ชื่อมหาวิทาลัย
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Central European Time)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
Jego/Jej Królewska Mość
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
dvs. (det vil sige)
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
S.A. (Spółka Akcyjna)
inc. (incorporated)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
A/S (aktieselskab)
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
nie dot. (nie dotyczy)
Ikke tilgængelig
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
nr (numer)
nr. (nummer)
ใช้สำหรับคำสั่ง
rocznie
pr. år (pro anno)
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
po południu
om eftermiddagen
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
proszę odwrócić
vende
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
wiceprezydent
vicedirektør
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน