ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

de. (délelőtt)
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
kb. (körülbelül)
aprox. (aproximadamente)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
figyelmébe (levélcímzéskor)
A/C (aos cuidados de)
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
B.A. (Bachelor of Arts)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
ชื่อมหาวิทาลัย
CET (Közép-Európai Idő)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
Mélt. (Méltósága)
V.A. (Vossa Alteza)
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
azaz
p.ex. (por exemplo)
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
egyesült társaság
S/A (sociedade anônima)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Ltda. (limitada)
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
n/a (nem alkalmazható)
n/a (não aplicável)
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
sz. (szám/számú)
nº. (número)
ใช้สำหรับคำสั่ง
évente
por ano
anual
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
du./este (délután/este)
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Vide verso
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
Elnökhelyettes
Vice Presidente
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน