ภาษาเยอรมัน | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

प्रातः... बजे
vorm. (vormittags)
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
लगभग
ugf. (ungefähr)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
...ध्यान दें.
z.Hd. (zu Händen von)
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
B.A. (Bachelor of Arts)
ชื่อมหาวิทาลัย
IST
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
राजा/रानी
Seine/Ihre Königliche Hoheit
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
जो है कि
d.h. (das heißt)
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
इंक.
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
लिमिटेड
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
-
n.z. (nicht zutreffend)
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
क्रं.
Nr. (Nummer)
ใช้สำหรับคำสั่ง
प्रतिवर्ष
pro Jahr
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
दोपहर... बजे
nachm. (nachmittags)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
अगला पन्ना
b.w. (bitte wenden)
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
उपराष्ट्रपति
VPräs. (Vizepräsident)
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน