ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

aamup.
a.m. (ante meridiem)
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
n. (noin)
proks. (proksimume)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
...henkilön käsiteltäväksi
atn. (al la atento de)
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
B.A. (Bachelor of Arts)
ชื่อมหาวิทาลัย
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Centreŭropa Tempo)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
eli
t.e. (tio estas)
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
Oy (osakeyhtiö)
korp. (korpigita)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
Rajavastuuyhtiö
Lgt. (limigita)
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
ei saatavilla
n/u (ne uzebla)
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
nro. (numero)
no. (numero)
ใช้สำหรับคำสั่ง
per vuosi
p.a. (per annum)
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (post meridiem)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
käännä sivu
BR (bonvolu reversi)
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
Varapresidentti
VP (vicprezidanto)
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน