ภาษาสเปน | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

a.m. (ante meridiem)
a.m (ante meridiem)
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
approx. (approximately)
aprox. (aproximadamente)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
attn. (to the attention of)
A/A
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
B.A. (Bachelor of Arts)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
ชื่อมหาวิทาลัย
CET (Central European Time)
CET (Hora Central Europea)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
S.A.R (Su Alteza Real)
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
i.e. (id est)
es decir,...
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
inc. (incorporated)
S.A. (Sociedad Anónima)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
Ltd. (limited)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
n/a (not applicable)
N/A (no aplica)
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
no. (number)
nro. (número)
ใช้สำหรับคำสั่ง
p.a. (per annum)
al año, anualmente
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
p.m. (post meridiem)
p.m. (post meridiem)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
PTO (please turn over)
Ver reverso
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
VP (vice president)
Vicepresidente
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน