ภาษาโรมาเนีย | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

a.m. (ante meridiem)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
approx. (approximately)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
attn. (to the attention of)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
B.A. (Bachelor of Arts)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
ชื่อมหาวิทาลัย
CET (Central European Time)
CET sau GMT
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
i.e. (id est)
ex.: (exemplu)
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
inc. (incorporated)
S.A. (societate pe acţiuni)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
Ltd. (limited)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
n/a (not applicable)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
no. (number)
nr. (numărul)
ใช้สำหรับคำสั่ง
p.a. (per annum)
p.a. (pe an)
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
p.m. (post meridiem)
p.m. (postmeridian)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
PTO (please turn over)
Vezi verso - nu se abreviază.
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
VP (vice president)
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน