ภาษาเวียดนาม | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

v.m. (voor de middag)
(giờ) sáng
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
ong. (ongeveer)
xấp xỉ
ใช้เพื่อการประเมินค่า
t.a.v. (ter attentie van)
gửi đến
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
B.A. (Bachelor of Arts)
Cử nhân (chuyên ngành xã hội nhân văn)
ชื่อมหาวิทาลัย
MET (Middel-Europese Tijd)
Giờ chuẩn Trung Âu
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Công chúa/Hoàng tử/ Thành viên hoàng gia...
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
d.w.z. (dat wil zeggen)
tức là/nghĩa là...
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
nv (naamloze vennootschap)
liên hợp/tập đoàn
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
nv (naamloze vennootschap)
TNHH
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
n.v.t. (niet van toepassing)
không áp dụng
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
nr. (nummer)
STT.
ใช้สำหรับคำสั่ง
p.j. (per jaar)
thường niên/hàng năm
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
n.m. (na de middag)
(giờ) chiều/tối/đêm
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
z.o.z. (zie ommezijde)
xem tiếp trang sau
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
VP (vice-president)
Phó chủ tịch
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน