ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

a. m.
a.m.(午前中)
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
přibl. (přibližně)
おおよそ
ใช้เพื่อการประเมินค่า
MP. (do vlastních rukou)
・・・宛てに
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
Bc. (Bakalář)
文学士
ชื่อมหาวิทาลัย
CET (Středoevropský čas)
中央ヨーロッパ標準時
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
殿下
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
tj. (to jest)
すなわち
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
法人組織
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
a.s. (akciová společnost)
有限会社
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
n/a (chybějící data)
該当なし
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
č. (číslo)
No.
ใช้สำหรับคำสั่ง
p.a. (per annum - ročně)
毎年
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
p. m.
p.m. (午後)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
裏面に続く
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
VP (viceprezident)
副大統領
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน