ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

上午
a.m.(午前中)
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
大约
おおよそ
ใช้เพื่อการประเมินค่า
请...注意
・・・宛てに
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
文学学士
文学士
ชื่อมหาวิทาลัย
欧洲中部时间
中央ヨーロッパ標準時
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
尊敬的
殿下
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
すなわち
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
有限责任公司
法人組織
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
股份有限公司
有限会社
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
不适用
該当なし
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
订购号
No.
ใช้สำหรับคำสั่ง
每年
毎年
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
下午
p.m. (午後)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
请翻面
裏面に続く
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
副总裁
副大統領
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน