ภาษาสเปน | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อขึ้นต้น
Primer nombre
ชื่อของผู้สมัคร
นามสกุล
Apellido
นามสกุลของผู้สมัคร
วันเกิด
Fecha de nacimiento
วันเกิดของผู้สมัคร
สถานที่เกิด
Lugar de nacimiento
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
สัญชาติ
Nacionalidad
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
สถานะแต่งงาน
Estado civil
สถานะของผู้สมัคร
โสด
Soltero(a)
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
แต่งงานแล้ว
Casado(a)
มีสามีหรือภรรยา
เป็นหม้าย
Viudo(a)
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
ที่อยู่
Dirección
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
หมายเลขโทรศัพท์
Teléfono
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
อีเมล
Email
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
เว็บไซต์
Página Web
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนประถม
Escuela Primaria
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนมัธยมต้น
Escuela para niños entre 13 y 16 años
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนมัธยมปลาย
Secundaria
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
มหาวิทยาลัย
Universidad
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนสอนทารก
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Escuela Secundaria
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
การศึกษาสายวิชาชีพ
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
มหาวิทยาลัย
Universidad
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Experiencia laboral en...
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
การฝึกงานที่...
Pasantía en...
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
งานอาสาสมัครที่...
Trabajo voluntario en...
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Buena comprensión oral y escrita de...
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Fluidez oral y escrita en...
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Conocimientos de informática
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้