ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อขึ้นต้น
First Name
ชื่อของผู้สมัคร
นามสกุล
Surname
นามสกุลของผู้สมัคร
วันเกิด
Date of Birth
วันเกิดของผู้สมัคร
สถานที่เกิด
Place of Birth
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
สัญชาติ
Nationality
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
สถานะแต่งงาน
Marital Status
สถานะของผู้สมัคร
โสด
Single
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
แต่งงานแล้ว
Married
มีสามีหรือภรรยา
เป็นหม้าย
Widowed
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
ที่อยู่
Address
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
หมายเลขโทรศัพท์
Phone
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
อีเมล
E-Mail
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
เว็บไซต์
Website
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนประถม
Elementary School
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนมัธยมต้น
Middle School
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนมัธยมปลาย
High School
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
มหาวิทยาลัย
College
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนสอนทารก
Infant School
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Junior School
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Secondary School
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
การศึกษาสายวิชาชีพ
Sixth-Form College
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
มหาวิทยาลัย
University
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Work experience at…
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
การฝึกงานที่...
Internship at…
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
งานอาสาสมัครที่...
Voluntary work at…
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Good understanding of both written and spoken…
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Fluency in both written and spoken…
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Computer literate
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Familiarity with CAD / CAM.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Currently holding a full…driver's license.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้