ภาษาอิตาเลี่ยน | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

Prenume
Nome
ชื่อของผู้สมัคร
Nume
Cognome
นามสกุลของผู้สมัคร
Data naşterii
Data di nascita
วันเกิดของผู้สมัคร
Locul naşterii
Luogo di nascita
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
Naţionalitate
Nazionalità
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
Stare civilă
Stato Civile
สถานะของผู้สมัคร
Necăsătorit
Celibe (m) / Nubile (f)
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
Căsătorit
Coniugato/a
มีสามีหรือภรรยา
Văduv
Vedovo/a
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
Adresa
Indirizzo
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
Telefon
Telefono
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
E-mail
E-mail
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
Website
Website
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Scuola Elementare
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Gimnaziu
Scuola Media
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Scuola Media Superiore
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
Colegiu (la noi facultate)
Università
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
Grădiniţa (echivalent)
Asilo (solo in UK)
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
Ciclul primar
Scuola Elementare (solo in UK)
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
Gimnaziu
Scuola Secondaria
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Scuola Superiore (solo in UK)
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
Universitate
Università
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
Experiență de lucru la...
Esperienze lavorative presso...
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
Internship/practică la...
Stagista presso...
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Voluntariat la...
Lavoro come volontario...
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Comprensione orale e scritta buona in...
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
Cunoștințe PC.
Conoscenze informatiche buone
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Licenza / Patente di guida tipo...
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้