ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

이름
名前
ชื่อของผู้สมัคร
名字
นามสกุลของผู้สมัคร
생년월일
誕生日
วันเกิดของผู้สมัคร
출생지
出生地
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
국적
国籍
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
결혼 여부
配偶者の有無
สถานะของผู้สมัคร
미혼
独身
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
기혼
既婚
มีสามีหรือภรรยา
미망인
独身
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
주소
現住所
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
전화
電話番号
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
이메일 (E mail)
メールアドレス
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
웹 사이트
ウェブサイト
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
초등학교
小学校
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
중학교
中学校
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
고등학교
高等学校
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
대학교
大学
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
유아 학교
幼児学校
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
초등학교
小学校
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
중등학교
中学校
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
식스-폼 컬리지
シックス・フォーム・カレッジ
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
대학교
大学
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
...에서의 업무 경력
・・・・で働いた経験があります。
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
...에서 인턴쉽
・・・・でのインターンシップを行いました。
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
..에서의 봉사활동
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

... 글쓰기와 회화 모두 유창
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
... 글쓰기와 회화 모두 유창
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
컴퓨터 사용 능력이 있는
パソコンを使いこなせます。
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
CAD/ CAM 사용 능력
CAD/ CAMの知識
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
현재 ... 면허증 소지자
・・・・の免許を保有しています。
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้