ภาษาฮินดู | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

Nome
नाम
ชื่อของผู้สมัคร
Cognome
कुलनाम
นามสกุลของผู้สมัคร
Data di nascita
जन्म दिन
วันเกิดของผู้สมัคร
Luogo di nascita
जन्म स्थान
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
Nazionalità
राष्ट्र
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
Stato Civile
वैवाहिक स्थिति
สถานะของผู้สมัคร
Celibe (m) / Nubile (f)
अविवाहित
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
Coniugato/a
विवाहित
มีสามีหรือภรรยา
Vedovo/a
विधुर/विधवा
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
Indirizzo
पता
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
Telefono
टेलीफोन नंबर
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
E-mail
ई-मेल
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
Website
वेबसाईट
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
Scuola Elementare
विद्यालय
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Scuola Media
विद्यालय
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Scuola Media Superiore
महाविद्यालय
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
Università
विश्वविद्यालय
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
Asilo (solo in UK)
बालवाड़ी
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
Scuola Elementare (solo in UK)
विद्यालय
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
Scuola Secondaria
विद्यालय
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
Scuola Superiore (solo in UK)
महाविद्यालय
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
Università
विश्वविद्यालय
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
Esperienze lavorative presso...
... में अनुभव
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
Stagista presso...
... में प्रशिक्षुता
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Lavoro come volontario...
... में अवैतनिक काम
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

Comprensione orale e scritta buona in...
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
Conoscenze informatiche buone
कंप्यूटर में साक्षर
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
CAD / CAM से परिचित
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
Licenza / Patente di guida tipo...
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้