ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

Vezetéknév
名前
ชื่อของผู้สมัคร
Vezetéknév
名字
นามสกุลของผู้สมัคร
Születési dátum
誕生日
วันเกิดของผู้สมัคร
Születési hely
出生地
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
Állampolgárság
国籍
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
Családi állapot
配偶者の有無
สถานะของผู้สมัคร
Egyedülálló
独身
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
Házas
既婚
มีสามีหรือภรรยา
Özvegy
独身
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
Cím
現住所
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
Telefon
電話番号
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
E-mail
メールアドレス
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
Honlap
ウェブサイト
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
Általános iskola
小学校
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Középiskola
中学校
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Középiskola / Gimnázium
高等学校
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
Főiskola
大学
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
Óvoda
幼児学校
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
Általános iskola
小学校
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
Középiskola
中学校
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
Gimnázium / Középiskola
シックス・フォーム・カレッジ
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
Egyetem
大学
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
Munkatapasztalat a ....
・・・・で働いた経験があります。
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
Szakmai gyakorlat a ...
・・・・でのインターンシップを行いました。
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Önkéntes munka a ...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

Írásban és szóban is jó ....
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
Folyékony írásban és szóban is ...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
Alapvető számítógépes ismeretek
パソコンを使いこなせます。
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
CAD / CAM ismeretek
CAD/ CAMの知識
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
... típusú jogosítvány
・・・・の免許を保有しています。
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้