ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

नाम
名前
ชื่อของผู้สมัคร
कुलनाम
名字
นามสกุลของผู้สมัคร
जन्म दिन
誕生日
วันเกิดของผู้สมัคร
जन्म स्थान
出生地
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
राष्ट्र
国籍
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
वैवाहिक स्थिति
配偶者の有無
สถานะของผู้สมัคร
अविवाहित
独身
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
विवाहित
既婚
มีสามีหรือภรรยา
विधुर/विधवा
独身
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
पता
現住所
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
टेलीफोन नंबर
電話番号
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
ई-मेल
メールアドレス
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
वेबसाईट
ウェブサイト
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
विद्यालय
小学校
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
विद्यालय
中学校
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
महाविद्यालय
高等学校
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
विश्वविद्यालय
大学
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
बालवाड़ी
幼児学校
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
विद्यालय
小学校
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
विद्यालय
中学校
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
महाविद्यालय
シックス・フォーム・カレッジ
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
विश्वविद्यालय
大学
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
... में अनुभव
・・・・で働いた経験があります。
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
... में प्रशिक्षुता
・・・・でのインターンシップを行いました。
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
... में अवैतनिक काम
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
कंप्यूटर में साक्षर
パソコンを使いこなせます。
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
CAD / CAM से परिचित
CAD/ CAMの知識
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
・・・・の免許を保有しています。
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้