ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

नाम
First Name
ชื่อของผู้สมัคร
कुलनाम
Surname
นามสกุลของผู้สมัคร
जन्म दिन
Date of Birth
วันเกิดของผู้สมัคร
जन्म स्थान
Place of Birth
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
राष्ट्र
Nationality
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
वैवाहिक स्थिति
Marital Status
สถานะของผู้สมัคร
अविवाहित
Single
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
विवाहित
Married
มีสามีหรือภรรยา
विधुर/विधवा
Widowed
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
पता
Address
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
टेलीफोन नंबर
Phone
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
ई-मेल
E-Mail
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
वेबसाईट
Website
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
विद्यालय
Elementary School
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
विद्यालय
Middle School
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
महाविद्यालय
High School
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
विश्वविद्यालय
College
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
बालवाड़ी
Infant School
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
विद्यालय
Junior School
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
विद्यालय
Secondary School
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
महाविद्यालय
Sixth-Form College
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
विश्वविद्यालय
University
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
... में अनुभव
Work experience at…
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
... में प्रशिक्षुता
Internship at…
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
... में अवैतनिक काम
Voluntary work at…
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Good understanding of both written and spoken…
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Fluency in both written and spoken…
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
कंप्यूटर में साक्षर
Computer literate
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
CAD / CAM से परिचित
Familiarity with CAD / CAM.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Currently holding a full…driver's license.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้