ภาษาไทย | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

Όνομα
ชื่อขึ้นต้น
ชื่อของผู้สมัคร
Επίθετο
นามสกุล
นามสกุลของผู้สมัคร
Ημερομηνία γέννησης
วันเกิด
วันเกิดของผู้สมัคร
Τόπος Γέννησης
สถานที่เกิด
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
สัญชาติ
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
Οικογενειακή Κατάσταση
สถานะแต่งงาน
สถานะของผู้สมัคร
Ελεύθερος/η
โสด
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
Παντρεμένος/η
แต่งงานแล้ว
มีสามีหรือภรรยา
χήρος/α
เป็นหม้าย
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
Διεύθυνση
ที่อยู่
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
Τηλέφωνο
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
Ηλεκτρονική διεύθυνση
อีเมล
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
Ιστοσελίδα
เว็บไซต์
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
Δημοτικό Σχολείο
โรงเรียนประถม
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Γυμνάσιο
โรงเรียนมัธยมต้น
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Λύκειο
โรงเรียนมัธยมปลาย
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
Πανεπιστήμιο
มหาวิทยาลัย
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
Νηπιαγωγείο
โรงเรียนสอนทารก
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
Δημοτικό Σχολείο
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
Γυμνάσιο
โรงเรียนมัธยมศึกษา
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
Λύκειο
การศึกษาสายวิชาชีพ
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
Πανεπιστήμιο
มหาวิทยาลัย
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
Εργασιακή εμπειρία για...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
Πρακτική άσκηση για...
การฝึกงานที่...
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Εθελοντική εργασία για...
งานอาสาสมัครที่...
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
Άδεια οδήγησης τύπου...
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้