ภาษาสวีดิช | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

Vorname
Förnamn
ชื่อของผู้สมัคร
Nachname
Efternamn
นามสกุลของผู้สมัคร
Geburtsdatum
Födelsetid
วันเกิดของผู้สมัคร
Geburtsort
Födelseort
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
Staatsangehörigkeit
Nationalitet
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
Familienstand
Civilstånd
สถานะของผู้สมัคร
ledig
Ogift
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
verheiratet
Gift
มีสามีหรือภรรยา
verwitwet
Änkling/Änka
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
Adresse
adressen
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
Telefon
Telefon
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
Email
E-post
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
Website
Hemsida
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
Grundschule
Grundskola
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Mittelstufenschule
Grundskola (mellanstadiet)
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Oberstufenschule
Gymnasiet
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
Hochschule
Högskola/Universitet
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
Vorschule
Förskola
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
Grundschule
Grundskola
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
weiterführende Schule
Gymnasiet
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
Oberstufenkolleg
Skola för elever i sixth form
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
Universität
Universitet
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
Arbeitserfahrung bei...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
Praktikum bei...
Praktikplats hos ...
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Volontärarbete i ...
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
... fließend in Wort und Schrift
Skriver och talar ... flytande
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
gute Computer-Kenntnisse
Datakunnig
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
Kenntnisse in CAD / CAM
Erfarenhet av CAD / CAM.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
Führerschein Klasse...
Jag besitter ett ...-körkort.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้