ภาษาอิตาเลี่ยน | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

Etunimi
Nome
ชื่อของผู้สมัคร
Sukunimi
Cognome
นามสกุลของผู้สมัคร
Syntymäaika
Data di nascita
วันเกิดของผู้สมัคร
Syntymäpaikka
Luogo di nascita
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
Kansallisuus
Nazionalità
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
Siviilisääty
Stato Civile
สถานะของผู้สมัคร
Naimaton
Celibe (m) / Nubile (f)
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
Naimisissa
Coniugato/a
มีสามีหรือภรรยา
Leski
Vedovo/a
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
Osoite
Indirizzo
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
Puhelin
Telefono
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
Sähköposti
E-mail
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
Verkkosivu
Website
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
Peruskoulu
Scuola Elementare
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Yläkoulu
Scuola Media
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Lukio
Scuola Media Superiore
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
Korkeakoulu
Università
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
Esikoulu
Asilo (solo in UK)
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
Peruskoulu
Scuola Elementare (solo in UK)
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
Lukio
Scuola Secondaria
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
Korkeakoulu
Scuola Superiore (solo in UK)
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
Yliopisto
Università
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
Työkokemukseni...
Esperienze lavorative presso...
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
Harjoitteluni...
Stagista presso...
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Vapaaehtoistyö...
Lavoro come volontario...
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Comprensione orale e scritta buona in...
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
Hyvät tietotekniikkataidot
Conoscenze informatiche buone
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
Ajokortti luokka...
Licenza / Patente di guida tipo...
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้