ภาษาดัช | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

Etunimi
Voornaam
ชื่อของผู้สมัคร
Sukunimi
Achternaam
นามสกุลของผู้สมัคร
Syntymäaika
Geboortedatum
วันเกิดของผู้สมัคร
Syntymäpaikka
Geboorteplaats
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
Kansallisuus
Nationaliteit
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
Siviilisääty
Burgerlijke staat
สถานะของผู้สมัคร
Naimaton
Ongehuwd
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
Naimisissa
Gehuwd
มีสามีหรือภรรยา
Leski
Weduwe/Weduwnaar
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
Osoite
Adres
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
Puhelin
Telefoon
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
Sähköposti
E-mail
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
Verkkosivu
Website
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
Peruskoulu
Basisschool
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Yläkoulu
Junior highschool
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Lukio
Middelbare school
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
Korkeakoulu
Hoger onderwijs
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
Esikoulu
Kleuterschool
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
Peruskoulu
Basisschool
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
Lukio
Middelbare school
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
Korkeakoulu
Sixth-Form College
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
Yliopisto
Universiteit
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
Työkokemukseni...
Werkervaring bij ...
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
Harjoitteluni...
Stage bij ...
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Vapaaehtoistyö...
Vrijwilligerswerk bij ...
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
Hyvät tietotekniikkataidot
Goede computervaardigheden
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Kennis van CAD / CAM
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
Ajokortti luokka...
Rijbewijs categorie ...
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้