ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

Fornavn
Primeiro Nome
ชื่อของผู้สมัคร
Efternavn
Sobrenome
นามสกุลของผู้สมัคร
Fødselsdato
Data de Nascimento
วันเกิดของผู้สมัคร
Fødselssted
Local de Nascimento
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
Nationalitet
Nacionalidade
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
Civilstatus
Estado civil
สถานะของผู้สมัคร
Single
Solteiro(a)
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
Gift
Casado(a)
มีสามีหรือภรรยา
Enke/enkemand
Viúvo(a)
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
Adresse
Endereço
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
Telefon
Telefone
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
E-Mail
E-mail
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
Hjemmeside
Website
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
Folkeskole
Ensino Fundamental
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Gymnasium
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Gymnasium
Ensino Médio
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
Universitet
Faculdade
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
Børnehave
Escola Infantil
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
Folkeskole
Ensino Fundamental
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
Gymnasium
Ensino Médio
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
Studenterkursus
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
Universitet
Universidade
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
Arbejdserfaring hos...
Experiência profissional em/ no /na...
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
Praktikplads hos...
Estágio em/ no /na...
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Frivilligt arbejde hos...
Trabalho voluntário em/ no /na...
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Bom conhecimento da língua ....
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
Flydende både skriftligt og verbalt
Fluência em ....
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
Computerkyndig
Conhecimento de informática
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Carteira de motorista
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้