ภาษากรีก | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Αγαπητέ κύριε,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Αγαπητή κυρία,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
A quem possa interessar,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
É com satisfação que forneço referências sobre...
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
... distinguiu-se por ...
... εξ αρχής έδειξε ότι...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
O seu maior talento é ...
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Είναι υπεύθυνο άτομο.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
Suas principais responsabilidades eram...
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง