ภาษาเดนิช | สำนวน - การสมัครงาน | จดหมายอ้างอิง

จดหมายอ้างอิง - การเปิด

سيدي المحترم،
Kære Hr.,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
السيدة المحترمة،
Kære Fru.,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Kære Hr./Fru.,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้เพศ
السادة المحترمون،
Kære Hr./Fru.,
ทางการ ใช้เมื่อเวลาบอกกล่าวถึงผู้คนหลายๆคนที่ไม่รู้จักหรือผู้คนทั้งแผนก
إلى مَنْ يهمّهُ الأمر،
Til hvem det vedkommer,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
عزيزي السيد رامي،
Kære Hr. Smith,
ทางการ ชื่อผู้รับผู้ชาย รู้จักชื่อ
عزيزتي السيدة رامي،
Kære fru. Smith,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
عزيزتي الآنسة نادية،
Kære Frk. Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
عزيزتي السيدة نادية،
Kære Fr. Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้จักสถานะแต่งงาน
يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة عن...
Jeg er begejstret for at være reference for...
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการทำงานกับคนที่เธอกำลังเขียนหาถึง
لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما التحق...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
ใช้ในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا لأقوم بهدا الدور.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
ใช้สำหรับเป็นสำนวนการเปิดเริ่มต้นเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความสุขกับการร่วมงานกับบุคคลที่เขาหรือเธอเขียนถึง
لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \ زميلا لـ... منذ... .
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
ใช้สำหรับเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนๆหนึ่งมีความสุขกับการได้ทำงานร่วมกับคนที่พวกเขาเขียนถึง
يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا الشاب اللامع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل الفريق الذي أشرف عليه.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
ใช้เพื่อเป็นสำนวนเปิดเมื่อคนใดคนหนึ่งนั้นรู้สึกดีในการได้ร่วมงานกับคนที่เธอกำลังเขียนถึง
أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อคนๆหนึ่งรู้สึกยินดีกับสิ่งที่คนๆหนึ่งเขียนถึงเขา
إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه لـ...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
ใช้เพื่อเป็นสำนวนในการเปิดเริ่มต้นประโยคเมื่อพวกเขารู้สึกยินดีเกี่ยวกับคนที่เขากำลังเขียนถึง
لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّلاً \ كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ \ بدأت العمل في...
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي... في...
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميلا لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ...
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
ใช้เพื่อเขียนรายละเอียดว่าพวกเขาเจอผู้สมัครได้อย่างไร
عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل... الذين عملوا لدينا.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
ใช้เพื่อเป็นการเปิดสำนวนเมื่อคนๆหนึ่งนั้นมีความพึงพอใจกับการทำงานกับคนที่พวกเขากำลังเขียนถึง

จดหมายอ้างอิง - ทักษะ

لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
ใช้เพื่ออธิบายมุมมองทางบวกของบุคลิกนิสัยของผู้สมัคร
لقد تميّز \ تميّزت بـ...
... adskilte sig selv ved at...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งดีๆที่เขา/เธออุทิศให้แก่บริษัท
موهبته \ موهبتها الأعظم تكمن في...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้น
يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خلاّقٍ.
Han / hun er en kreativ problemløser.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความพร้อมและแก้ปัญหาต่างๆได้
يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีทักษะต่างๆรอบตัวมากมาย
يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها بوضوح.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่มีความสามารถในการสื่อสาร
يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
ใช้เพื่อบรรยายผู้สมัครที่มีความสามารถในการจัดการทีมหรือโครงการได้ภายใต้แรงกดดัน
يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
Han / hun har en omfattende viden om... .
ใช้เพื่ออธิบายทักษะอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถให้ได้
إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة بالعمل.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
ใช้เพื่อชื่นชมผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็น
أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك القدرة على...
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت لا تُقدّر بثمن.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
ใช้เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้สมัคร
يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
ใช้เพื่ออธิบายผู้สมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำงาน
ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \ فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \ معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان الآخرين دون أن يفصحوا عنه.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
ใช้เพื่อยกย่องผู้สมัครหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเขาหรือเธอ

จดหมายอ้างอิง - ความรับผิดชอบงาน

حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية تستلزم...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครทำต้องทำในแต่ละส่วน
كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها الأساسية...
Hans / hendes ansvarområder var...
ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานที่ผู้สมัครต้องทำ
شملت مهماته \ مهماتها الأسبوعية...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
ใช้เพื่อบอกงานที่ผู้สมัครต้องทำ

จดหมายอ้างอิง - การประเมิน

أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس فكاهي جيّد.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليلا جيداً على كيفية أدائه \ أدائها مستقبلا في شركتك فإنه سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا لبرنامجك.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في الوقت المطلوب.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
ใช้เพื่อประเมินผู้สมัครในทางบวก
كانت نقاط الضعف الوحيدة التي لاحظتها في أداء المرشح \ المرشحة...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
ใช้เพื่อให้มุมมองแก้ไขแก่ผู้สมัคร
أعتقد أنّ... من اللازم أن يعطى الأولوية في الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين لأنّ...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
ใช้เพื่อแนะนำสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาผู้สมัคร

จดหมายอ้างอิง - การปิดท้าย

...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من الممكن أن أساعد أكثر، فلا تتردد من فضلك الاتصال بي بالبريد الإلكتروني أو على التليفون.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون إضافة حقيقية لبرنامجك.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงในเชิงสร้างสรรค์
له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
ใช้เมื่อต้องการปิดท้ายจดหมาย
إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \ ستستطيع أن يطوّر \ تطور مواهبه \ مواهبها اللامعة ويضعها \ تضعها في موضع الاختبار.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
ใช้เพื่อปิดท้ายจดหมายอ้างอิง
إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
ใช้ในการปิดจดหมายอ้างอิง
نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิงอย่างสุภาพ
أحترم... كزميل، ولكن من اللازم أنْ أقول بكل صراحة، إني لا أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل في شركتكم.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
ใช้เมื่อคนๆหนึ่งนั้นเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
سأكون سعيدا بالإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى أذهانكم.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอย่างสุภาพ
تستطيع الاتصال بي من خلال البريد العادي \ الإلكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
ใช้เพื่อปิดจดหมายอ้างอิง