ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Distinguido Señor:
Estimata sinjoro,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Distinguida Señora:
Estimata sinjorino,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Distinguidos Señores:
Estimata sinjoro/sinjorino,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Apreciados Señores:
Estimataj sinjoroj,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
A quien pueda interesar
Al kiu ĝi povas koncerni,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Apreciado Sr. Pérez:
Estimata sinjoro Smith,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Apreciada Sra. Pérez:
Estimata sinjorino Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Apreciada Srta. Pérez:
Estimata sinjorino Smith,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Apreciada Sra. Pérez:
Estimata sinjorino Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Estimado Sr. Pérez:
Estimata John Smith,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Quisiera postularme para el puesto de...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Mi ŝatus labori por vi, por...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Mis puntos fuertes son...
Miaj fortoj estas...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Mi área de conocimiento es...
Mia areo de kompetenteco estas...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Tengo un manejo excelente de...
Mi havas bonegan komandon de...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Mi havas mezan scion de...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Mi havas... jarojn de sperto en...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Mi estas sperta uzanto de...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Excelentes habilidades de comunicación
Bonegaj komunikadaj kapabloj
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Razonamiento deductivo
Dedukta rezonado
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Razonamiento lógico
Logika rezonado
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Capacidad de análisis
Analizaj kapabloj
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Buena comunicación interpersonal
Bonaj interhomaj kapabloj
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Aptitudes de negociación
Negocadaj kapabloj
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Habilidad para hablar en público
Prezentaj kapabloj
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Encontrará mi currículo adjunto.
Vi trovos mian karierresumo kune.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Vi povas akiri referencojn el...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Se despide cordialmente,
Altestime,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Atentamente,
Altestime,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Respetuosamente,
Altestime,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Saludos,
Ĉion bonan,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ