ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Szanowny Panie,
Monsieur,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Szanowna Pani,
Madame,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Szanowni Państwo,
Aux principaux concernés,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Szanowny Panie,
Monsieur Dupont,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Szanowna Pani,
Mademoiselle Dupont,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Szanowny Panie,
Monsieur Dupont,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Moje mocne strony to ...
Mes qualités principales sont...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mon domaine d'expertise est...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
J'ai une excellente maîtrise du...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
J'ai une connaissance pratique de...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Biegle posługuję się programem/programami...
Je suis un utilisateur confirmé de...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excellentes techniques de communication
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Rozumowanie dedukcyjne
Capacité de déduction
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Logiczne myślenie
Esprit de logique
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Zdolności analityczne
Esprit analytique
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Zdolności interpersonalne
Compétences relationnelles
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Zdolności negocjacyjne
Compétences en négociation
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Umiejętność prezentacji
Capacités d'exposition
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Referencje na żądanie.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Referencje na żądanie od ...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Je suis disponible pour un entretien le...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Z wyrazami szacunku,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Z wyrazami szacunku,
Salutations distinguées,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Z poważaniem,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Pozdrawiam,
Meilleures salutations,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ