ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Szanowny Panie,
Dear Sir,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Szanowna Pani,
Dear Madam,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
I am writing in response to your advertisement posted on…
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
I refer to your advertisement in…dated… .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
I would like to apply for the position of…
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
I am particularly interested in this job, as…
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
I would like to work for you, in order to…
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Moje mocne strony to ...
My strengths are…
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
I would be well suited to the position because…
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
My area of expertise is…
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Whilst working at… I became highly competent in…
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Even under pressure I can maintain high standards.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
My native language is…, but I can also speak…
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
I have an excellent command of…
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
I have a working knowledge of…
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
I have …years experience of working…
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Biegle posługuję się programem/programami...
I am an experienced user of…
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
I believe I possess the right combination of...and… .
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excellent communication skills
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Rozumowanie dedukcyjne
Deductive reasoning
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Logiczne myślenie
Logical thinking
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Zdolności analityczne
Analytical skills
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Zdolności interpersonalne
Good interpersonal skills
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Zdolności negocjacyjne
Negotiation skills
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Umiejętność prezentacji
Presentation skills
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Please find my résumé / CV attached.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Referencje na żądanie.
I can supply references from…if required.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Referencje na żądanie od ...
References can be requested from…
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
I am available for interview on…
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Z wyrazami szacunku,
Yours sincerely,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Z poważaniem,
Respectfully yours,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Pozdrawiam,
Kind/Best regards,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ