ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

माननीय महोदय
拝啓
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
माननीय महोदया
拝啓
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
माननीय महोदय
拝啓
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
माननीय महोदय
拝啓
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
माननीय महोदय
関係者各位
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
माननीय कामत जी,
拝啓 
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
माननीय श्रमती वर्मा जी,
拝啓
・・・・様
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
माननीय कुमारी वर्मा जी,
拝啓
・・・・様
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
माननीय पायल वर्मा जी,
拝啓
・・・・様
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
श्री चतुर्वेदी जी,
拝啓
・・・・様
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
मैनें आपका विज्ञापन देखा और... के लिए अपनी अर्जी देना चाहूँगा.
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
मैनें आपका विज्ञापन... पर देखा और... के लिए अपनी अर्जी देना चाहूँगा.
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
... दि. ..., में आपके नौकरी के विज्ञापन के संदर्भ मे लिख रहा/रही हूँ.
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
आपका विज्ञापन मैने... के... प्रकाशन में देखा, मुझे... में बडी दिलचस्पी है.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
मुझे आपके कम्पनी में... पदवी पर काम करने में बड़ी दिलच्सपी है.
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
मै... के पद के लिए अपनी अर्जी दर्ज करना चाहूँगा/चाहूँगी.
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
इस समय मैं... के लिए काम करती हूँ, और मेरी जिम्मेदारियाँ कुछ इस तरह हैं...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

मैं इस काम में विशेषतः दिलचस्पी रखती हूँ, क्योंकि...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
मैं आपके लिए काम करना चाहूँगा क्योंकी,...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
मैं... हूँ.
私の強みは・・・・
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
मेरी कमजोरी कहने के लिए... हैं. लेकिन में इन को सुधारना चाहता/चाहती हूँ.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
मेरा मानना है कि मैं इस काम के लिए उचित ठहरूँगा क्योंकि...
・・・・することで貢献することができます。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
हालाँकि मुझे इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव नहीं हैं, मैंने.... किया है, और इससे मुझमें वे गुण आए है जो इस काम के लिए ज़रूरी है.
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
मेरे व्यवसायिक योग्यताएँ आपके कम्पनी की ज़रूरतें पूरा कर सकतें हैं.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
... में काम करने से मैं... करने मे बहतर हुआ.
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
मेरी विशेषज्ञता.... में है.
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
... के साथ काम कर के मैं... करने में कुशल बन गया.
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
मैं अपना काम तेज़ी और सूक्ष्मता से करता हूँ. इस लिए इस काम के लिए ज़रूरी गुण मुझमें है.
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
कठिन परिस्थितियों में अपनी एकाग्रता नहीं खोता हूँ.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
इस तरह मैं अपने पसंद की चीज और काम दोनो को पूरा कर सकूँगी.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
मुझे... में बड़ी दिलचस्पी है, और मैं आप के साथ काम कर के... के बारे में और सीखना चाहूँगा.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
इस पत्र के साथ मैने अपना रेझुमे जोडा है, जो आपको बताएगा कि मेरी योग्यताएँ आपकी ज़रूरतों से मिलती है.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
मैने... मे... के पद पर काम कर के कठिन परिस्थिती और सामूहिक वातावरण मे काम करना सीखा है.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
मेरी... के तौर पर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसके अलावा मैने... करना भी सीखा है.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

मेरी मातृ भाषा... है, लेकिन मुझे... भी आती है.
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
मुझे... अच्छी तरह से आती है.
・・・・語を話すことができます。
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
मुझे... अच्छी तरह से आती है.
・・・・語の知識も持ち合わせています。
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
मुझे... में... साल काम करने का अनुभव है.
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
मैं... का इस्तेमाल कर सकता हूँ.
・・・・を使いこなすことができます。
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
मेरा मानना है कि मुझ में... और ... दोनों है.
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
मैं बहुत संचार कौशल हूँ.
コミュニケーション能力
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
निगमनात्मक तर्क
演繹的推理力
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
तर्कसिद्ध विचार
論理的思考能力
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
विश्लेषणात्मक कौशल
分析能力
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
अच्छे पारस्परिक कौशल
対人能力
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
परक्रामण करने की कुशलता
交渉能力
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
प्रस्तुति करने की कुशलता
プレゼンテーション能力
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ और मुझे आशा है कि आपके साथ काम कर के बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे मिलेगा.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
मैं इस पद के साथ आनेवाले जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करूँगा.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
आशा है कि अपने बारे में और इस पद के बारे में विस्तार में बात करने का मौका आप मुझे देंगे.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
इस पत्र के साथ मैं अपना रेझुमे/ सारांश भी भेज रहा हूँ.
履歴書を同封いたしました。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
अगर आप चाहें तो आप ... से मेरी सिफारिश पत्र भी पढ़ सकते हैं.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
आप मेरे बारे मे और जानने के लिए... से संपर्क कर सकते हैं.
・・・・から推薦状を頂きました。
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
मैं इण्टरव्यू के लिए... के दिन आ सकता हूँ.
・・・・日なら伺うことができます。
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
मेरी अर्जी पढ़ने का वक्त निकालने के लिए धन्यवाद. आशा है कि आप के साथ इस विषय पर रू-बरू करने का मौका मिले. आप मुझे संपर्क कर सकते हैं:...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
सादर
敬具
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
सादर
敬具
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
भवदीय
敬具
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
सादर
敬具
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ