ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Αξιότιμε κύριε,
拝啓
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Αξιότιμη κυρία,
拝啓
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
拝啓
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
拝啓
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
関係者各位
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
拝啓 
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
拝啓
・・・・様
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
拝啓
・・・・様
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
拝啓
・・・・様
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
拝啓
・・・・様
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
私の強みは・・・・
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
・・・・することで貢献することができます。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Η ειδικότητά μου είναι...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Είμαι άριστος γνώστης της...
・・・・語を話すことができます。
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Έχω μια καλή γνώση της...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Είμαι έμπειρος χρήστης...
・・・・を使いこなすことができます。
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
コミュニケーション能力
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Επαγωγική λογική
演繹的推理力
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Λογική σκέψη
論理的思考能力
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Αναλυτικές ικανότητες
分析能力
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
対人能力
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Διαπραγματευτικές ικανότητες
交渉能力
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Ικανότητες παρουσίασης
プレゼンテーション能力
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
履歴書を同封いたしました。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
・・・・から推薦状を頂きました。
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
・・・・日なら伺うことができます。
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Με εκτίμηση,
敬具
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Με εκτίμηση,
敬具
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Με εκτίμηση,
敬具
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Φιλικοί χαιρετισμοί,
敬具
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ