ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Monsieur,
Estimata sinjoro,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Madame,
Estimata sinjorino,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Madame, Monsieur,
Estimata sinjoro/sinjorino,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Madame, Monsieur,
Estimataj sinjoroj,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Aux principaux concernés,
Al kiu ĝi povas koncerni,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Monsieur Dupont,
Estimata sinjoro Smith,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Madame Dupont,
Estimata sinjorino Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Mademoiselle Dupont,
Estimata sinjorino Smith,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Madame Dupont,
Estimata sinjorino Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Monsieur Dupont,
Estimata John Smith,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Mi ŝatus labori por vi, por...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Mes qualités principales sont...
Miaj fortoj estas...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Mon domaine d'expertise est...
Mia areo de kompetenteco estas...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
J'ai une excellente maîtrise du...
Mi havas bonegan komandon de...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
J'ai une connaissance pratique de...
Mi havas mezan scion de...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Mi havas... jarojn de sperto en...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Je suis un utilisateur confirmé de...
Mi estas sperta uzanto de...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Excellentes techniques de communication
Bonegaj komunikadaj kapabloj
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Capacité de déduction
Dedukta rezonado
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Esprit de logique
Logika rezonado
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Esprit analytique
Analizaj kapabloj
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Compétences relationnelles
Bonaj interhomaj kapabloj
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Compétences en négociation
Negocadaj kapabloj
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Capacités d'exposition
Prezentaj kapabloj
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Vi trovos mian karierresumo kune.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Vi povas akiri referencojn el...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Je suis disponible pour un entretien le...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Altestime,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Salutations distinguées,
Altestime,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Altestime,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Meilleures salutations,
Ĉion bonan,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ