ภาษาสเปน | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Estimata sinjoro,
Distinguido Señor:
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Estimata sinjorino,
Distinguida Señora:
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Estimata sinjoro/sinjorino,
Distinguidos Señores:
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Estimataj sinjoroj,
Apreciados Señores:
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quien pueda interesar
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Estimata sinjoro Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Estimata John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Quisiera postularme para el puesto de...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Mi ŝatus labori por vi, por...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Miaj fortoj estas...
Mis puntos fuertes son...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Mia areo de kompetenteco estas...
Mi área de conocimiento es...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Mi havas bonegan komandon de...
Tengo un manejo excelente de...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Mi havas mezan scion de...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Mi havas... jarojn de sperto en...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Mi estas sperta uzanto de...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Excelentes habilidades de comunicación
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Dedukta rezonado
Razonamiento deductivo
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Logika rezonado
Razonamiento lógico
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Analizaj kapabloj
Capacidad de análisis
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Bonaj interhomaj kapabloj
Buena comunicación interpersonal
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Negocadaj kapabloj
Aptitudes de negociación
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Prezentaj kapabloj
Habilidad para hablar en público
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Vi trovos mian karierresumo kune.
Encontrará mi currículo adjunto.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Vi povas akiri referencojn el...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
Altestime,
Se despide cordialmente,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Altestime,
Atentamente,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Altestime,
Respetuosamente,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Ĉion bonan,
Saludos,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ