ภาษาฟินนิช | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

Vážený pane,
Hyvä Herra,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Vážená paní,
Hyvä Rouva,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Vážený pane / Vážená paní,
Hyvä vastaanottaja,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Dobrý den,
Hyvät vastaanottajat,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
Všem zainteresovaným stranám,
Hyvät vastaanottajat,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Vážený pane Smith,
Hyvä herra Smith,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Vážená paní Smithová,
Hyvä rouva Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
Vážená slečno Smithová,
Hyvä neiti Smith,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Vážená paní Smithová,
Hyvä neiti / rouva Smith,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
Milý Johne Smith,
Hyvä John Smith,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Kirjoitamme teille liittyen...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
Moje silné stránky jsou...
Vahvuuksiini kuuluvat...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
Moje oblast odborných znalostí je...
Asiantuntemukseni keskittyy...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
Mám výbornou znalost...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
Mám znalost...
Minulla on hyvät perustaidot...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
Výborné komunikační schopnosti
Erinomainen kyky kommunikoida
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
Dedukce
Deduktiivinen ajattelu
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Logické myšlení
Looginen ajattelu
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
Analytické schopnosti
Analyyttiset taidot
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
Dobré interpersonální schopnosti
Hyvät ihmissuhdetaidot
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Vyjednávací schopnosti
Neuvottelukyvyt
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Prezentační dovednosti
Esiintymistaidot
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
Můj životopis naleznete v příloze.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
Ohledně referencí se obraťte na...
Suosituksia voi pyytää...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Olen saatavilla haastatteluun...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
S úctou,
Kunnioittavasti,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Se srdečným pozdravem,
Parhain terveisin,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ