ภาษาเช็ค | สำนวน - การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ

การเขียนจดหมายจูงใจ | ประวัติส่วนตัว | จดหมายอ้างอิง

การเขียนจดหมายจูงใจ - การเขียนเริ่มต้น

尊敬的先生,
Vážený pane,
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
尊敬的女士,
Vážená paní,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
尊敬的先生们,
Dobrý den,
ทางการ เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผนก
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้จักชื่อ
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
尊敬的史密斯小姐/女士,
Vážená paní Smithová,
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถานะสมรส
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
ทางการน้อยลง ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัครงานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณาที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
我看到您于...在...上登的招聘信息
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นในโฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
我想申请...一职
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
目前我在...工作,我的主要职责包括...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่ออธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การเขียนจดหมายจูงใจ - เหตุผล

我对此工作很感兴趣,因为...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพนั้นๆ
我想为您工作,因为...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอาชีพนี้
我的强项是...
Moje silné stránky jsou...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้น
我很适合这个职位,因为...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับงานนี้
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถแสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์อื่นๆที่คุณมีได้
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประการใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่ๆ
我的专长是…
Moje oblast odborných znalostí je...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงานของคุณ
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความสามารถในสายงานหนึ่งๆ
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถทำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับมาจากทำงานในอดีต
即使在压力下我也能保持高标准。
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการได้
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วนตัวในงาน
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณและดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงานปัจจุบัน
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับมาจากงานปัจจุบัน ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพของคุณ

การเขียนจดหมายจูงใจ - ทักษะ

我的母语是...,但我也会说...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่นๆที่คุณถนัด
我熟练掌握...
Mám výbornou znalost...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับสูง
我能用...语进行工作交流
Mám znalost...
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพูดได้ในระดับเบื้องต้น
我在...领域有...年工作经验
Mám... roky/let zkušeností z práce...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
我是...的熟练使用者
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
我相信我是...和...技能的良好结合
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ในทักษะของคุณ
出色的沟通技能
Výborné komunikační schopnosti
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานของคุณ
演绎推理能力
Dedukce
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
逻辑性思考
Logické myšlení
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบบที่ถูกต้อง
分析技能
Analytické schopnosti
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโดยรายละเอียด
良好的人际交往技能
Dobré interpersonální schopnosti
ความสามารถในการจัดการและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
谈判技能
Vyjednávací schopnosti
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัทอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
观点陈述能力
Prezentační dovednosti
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ

การเขียนจดหมายจูงใจ - การปิดท้าย

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะทำงานในบริษัท
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสัมภาษณ์งาน
附件中含有我的个人简历。
Můj životopis naleznete v příloze.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวมอยู่กับจดหมายแนะนำตัว
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุณได้อ้างอิงไว้แล้ว
可以从...处获得推荐信
Ohledně referencí se obraťte na...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแนบอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
我可以在...的时候接受面试
Na pohovor se mohu dostavit dne...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับการสัมภาษณ์
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนายจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
此致
S pozdravem,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
此致
敬礼
S pozdravem,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
肃然至上
S úctou,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
祝好
Se srdečným pozdravem,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ