ภาษาอังกฤษ | สำนวน - วิชาการ | ปิดท้าย

ปิดท้าย - กำลังสรุป

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
We opened this paper by noting…
ใช้เพื่อเริ่มต้นการสรุปวิทยานิพนธ์
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
The foregoing discussion has attempted to…
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุในวิทยานิพนธ์
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
The hypotheses were tested with data covering…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลที่คุณใช้และดูว่ามันช่วยเหลือข้อถกเถียงของคุณอย่างไร
Tóm lại...
To sum up…
ใช้เพื่อเป็นการเปิดเริ่มต้นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์
Tóm lại...
In summary, …
ใช้เพื่อเป็นการเปิดประเด็นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์

ปิดท้าย - กล่าวโดยสรุปแล้ว

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
ใช้เพื่อดูวิทยานิพนธ์ในภาพรวมทั้งหมดและบอกกล่าวถึงผลลัพธ์หลักของวิทยานิพนธ์
Về tổng thể...
All in all…
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
Nhìn chung...
By and large…
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
…leads us to the conclusion that…
ใช้เพื่อให้บทสรุปทั้งหมดด้วยข้อถกเถียงที่เป็นไปได้ในการสนับสนุน
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
The arguments given above prove that…
ใช้เพื่อให้บทสรุปด้วยข้อถกเถียงที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนมัน
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
We can see then, that…
ใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนแล้ว
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
All of this points to the fact that…
เราใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนของคุณแล้ว
... có thể giúp chứng tỏ...
Understanding...can help reveal…
ใช้เพื่อให้หลักฐาน ที่สามารถสนับสนุนข้อสรุุปของคุณ
Nhìn nhận một cách khách quan...
On balance…
ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ของคุณอย่างไม่มีอคติ
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
มาถึงบทสรุปของวิทยานิพนธ์เพื่อยอมรับปัจจัยทั้งหมด
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
ใช้เพื่อบอกบทสรุปที่แน่นอน
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
ใช้เพื่อรับรู้ความคิดเห็นที่ยืมมา
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
ใช้เพื่อเน้นบทสรุปหลักของวิทยานิพนธ์
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
ใช้เพื่อเเสดงถึงว่าวิทยานิพนธ์นั้นต้องการจะอธิบายว่าอย่างไร