ภาษาอังกฤษ | สำนวน - วิชาการ | ปิดท้าย

ปิดท้าย - กำลังสรุป

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
We opened this paper by noting…
ใช้เพื่อเริ่มต้นการสรุปวิทยานิพนธ์
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
The foregoing discussion has attempted to…
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุในวิทยานิพนธ์
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
The hypotheses were tested with data covering…
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลที่คุณใช้และดูว่ามันช่วยเหลือข้อถกเถียงของคุณอย่างไร
สรุปทั้งหมด...
To sum up…
ใช้เพื่อเป็นการเปิดเริ่มต้นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์
โดยสรุป...
In summary, …
ใช้เพื่อเป็นการเปิดประเด็นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์

ปิดท้าย - กล่าวโดยสรุปแล้ว

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
ใช้เพื่อดูวิทยานิพนธ์ในภาพรวมทั้งหมดและบอกกล่าวถึงผลลัพธ์หลักของวิทยานิพนธ์
ทั้งหมด...
All in all…
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
โดยภาพรวมแล้ว...
By and large…
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
…leads us to the conclusion that…
ใช้เพื่อให้บทสรุปทั้งหมดด้วยข้อถกเถียงที่เป็นไปได้ในการสนับสนุน
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
The arguments given above prove that…
ใช้เพื่อให้บทสรุปด้วยข้อถกเถียงที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนมัน
เราสามารถเห็นได้ว่า...
We can see then, that…
ใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนแล้ว
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
All of this points to the fact that…
เราใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนของคุณแล้ว
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Understanding...can help reveal…
ใช้เพื่อให้หลักฐาน ที่สามารถสนับสนุนข้อสรุุปของคุณ
โดยสมดุลแล้ว...
On balance…
ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ของคุณอย่างไม่มีอคติ
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
มาถึงบทสรุปของวิทยานิพนธ์เพื่อยอมรับปัจจัยทั้งหมด
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
ใช้เพื่อบอกบทสรุปที่แน่นอน
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
ใช้เพื่อรับรู้ความคิดเห็นที่ยืมมา
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
ใช้เพื่อเน้นบทสรุปหลักของวิทยานิพนธ์
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Our study serves as a window to an understanding of the process…
ใช้เพื่อเเสดงถึงว่าวิทยานิพนธ์นั้นต้องการจะอธิบายว่าอย่างไร