ภาษาอารบิก | สำนวน - วิชาการ | ปิดท้าย

ปิดท้าย - กำลังสรุป

Este trabalho começou apontando...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
ใช้เพื่อเริ่มต้นการสรุปวิทยานิพนธ์
A prévia discussão buscou...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุในวิทยานิพนธ์
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
ใช้เพื่ออธิบายข้อมูลที่คุณใช้และดูว่ามันช่วยเหลือข้อถกเถียงของคุณอย่างไร
Resumindo, ...
لتلخيص ما سبق...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดเริ่มต้นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์
Em suma, ...
إجمالاً، ...
ใช้เพื่อเป็นการเปิดประเด็นทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จในวิทยานิพนธ์

ปิดท้าย - กล่าวโดยสรุปแล้ว

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
ใช้เพื่อดูวิทยานิพนธ์ในภาพรวมทั้งหมดและบอกกล่าวถึงผลลัพธ์หลักของวิทยานิพนธ์
Em síntese, ...
إجمالا...
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
De modo geral, ...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
ใช้เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์ทั่วๆไป
...nos leva à conclusão de que...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
ใช้เพื่อให้บทสรุปทั้งหมดด้วยข้อถกเถียงที่เป็นไปได้ในการสนับสนุน
Os argumentos apresentados acima provam que ...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
ใช้เพื่อให้บทสรุปด้วยข้อถกเถียงที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนมัน
Pode-se ver então que...
نستطيع أن نرى أنّ...
ใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนแล้ว
Tudo isso aponta para o fato que ...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
เราใช้เพื่อให้บทสรุปที่แน่นอนหลังจากที่ได้เขียนข้อถกเถียงสนับสนุนของคุณแล้ว
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
ใช้เพื่อให้หลักฐาน ที่สามารถสนับสนุนข้อสรุุปของคุณ
Recapitulando, ...
في نهاية الأمر...
ใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์ของคุณอย่างไม่มีอคติ
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
มาถึงบทสรุปของวิทยานิพนธ์เพื่อยอมรับปัจจัยทั้งหมด
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
ใช้เพื่อบอกบทสรุปที่แน่นอน
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
ใช้เพื่อรับรู้ความคิดเห็นที่ยืมมา
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
ใช้เพื่อเน้นบทสรุปหลักของวิทยานิพนธ์
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
ใช้เพื่อเเสดงถึงว่าวิทยานิพนธ์นั้นต้องการจะอธิบายว่าอย่างไร