ภาษาเยอรมัน | สำนวน - วิชาการ | การอ้างอิง

การอ้างอิง - การอ้างอิงทางวิชาการ

Nazwisko autora, inicjały autora. (rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
Nachname des Autors, Initialen des Autors. (Jahr der Publikation). Titel des Buches. Ort der Publikation: Name des Herausgebers.
รูปแบบของฮาร์วาร์ด: มีวิธีการกล่าวอ้างได้หลายๆวิธีในรายงานทางวิชาการและรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ในสหราชอาณาจักร
Nazwisko autora, imię autora. Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
Nachname des Autors, Vorname des Autors. Titel des Buches. Ort der Publikation: Name des Herausgebers, Jahr der Publikation.
รูปแบบของMLA: เป็นที่ใช้กันทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสำหรับภาษา วรรณคดี และการตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์
Nazwisko i inicjały autora. Tytuł książki, numer wydania (jeżeli nie jest to pierwsze wydanie). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
Nachname und Initialen des Autors. Titel des Buches. # Ausgabe. Ort der Publikation: Name des Herausgebers; Jahr der Publikation.
รูปแบบของแวนคูเวอร์: ใช้สำหรับรายงานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์