ภาษาเดนิช | สำนวน - วิชาการ | การอ้างอิง

การอ้างอิง - การอ้างอิงทางวิชาการ

著者の苗字、著者のイニシャル(出版年月日)、本のタイトル、出版の場所:出版社
Forfatterens efternavn, forfatterens initialer. (Udgivelsesår). Bogens titel. Udgivelses sted: forlæggerens navn.
รูปแบบของฮาร์วาร์ด: มีวิธีการกล่าวอ้างได้หลายๆวิธีในรายงานทางวิชาการและรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ในสหราชอาณาจักร
著者の苗字、著者の氏名、本のタイトル、出版の場所:出版社、出版年月日
Forfatterens efternavn, forfatterens fornavn. Bogens titel. Udgivelses sted: forlæggerens navn, udgivelsesår.
รูปแบบของMLA: เป็นที่ใช้กันทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสำหรับภาษา วรรณคดี และการตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์
著者の苗字とイニシャル、本のタイトル(どの巻に載っているか)、出版場所:出版社名;出版年月日
Forfatterens navn og initialer. Bogens titel. # ed.[hvis det ikke er den første] Udgivelses sted: forlæggerens navn; udgivelsesår.
รูปแบบของแวนคูเวอร์: ใช้สำหรับรายงานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์