คำแปลของภาษานอร์เวย์-ภาษาอังกฤษ "indikasjon"

NO

"indikasjon" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

NO indikasjon
volume_up
{เพศชาย}

indikasjon (ด้วย: angivelse)
Bekreftelsesmeldingen er ikke en indikasjon på at uvedkommende har fått tilgang til adressen.
This confirmation message is not an indication that your address has been compromised in any way.

ตัวอย่าง "indikasjon" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

NorwegianIgjen, om vi ser på høyhastighetsvideoene igjen,- så får vi en ganske god indikasjon på hva som skjer.
Again, going back to those high-speed videos, there's a pretty good hint of what might be going on.

คำอื่น ๆ