คำแปลของภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ "振りかける"

"振りかける" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

振りかける {กริยา}

振りかける {คำกริยา}

振りかける (ด้วย: 振り掛ける)

ตัวอย่าง "振りかける" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้