คำแปลของภาษาอิตาเลี่ยน-ภาษาเยอรมัน "quadruplicato"


อินฟีนีทีฟของ quadruplicato: quadruplicare
IT

"quadruplicato" ภาษาเยอรมัน คำแปลของ

volume_up
quadruplicare {กริยาที่ต้องการกรรม}

IT quadruplicare
volume_up
[quadruplico|quadruplicato] {กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ}

quadruplicare
volume_up
vervierfachen {กริยา}
Si stima, ad esempio, che nella regione del Mar Baltico il commercio fra i paesi dell'Unione europea e le cosiddette economie di transizione quadruplicherà nei prossimi anni.
Man schätzt, daß sich zum Beispiel der Handel zwischen den EU-Ländern und den sogenannten Übergangsvolkswirtschaften im Ostseeraum in den nächsten Jahren vervierfachen wird.
L’ Austria ha poi notato che, nei prossimi due anni, in parte a causa dei paesi aderenti, il traffico in transito attraverso l’ Austria potrebbe benissimo raddoppiare, se non quadruplicare.
Österreich hat des Weiteren festgestellt, dass sich der Verkehr durch Österreich in den nächsten Jahren, teilweise bedingt durch die Beitrittsländer, verdoppeln, wenn nicht gar vervierfachen könnte.

ตัวอย่าง "quadruplicato" ของ ภาษาเยอรมัน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

ItalianI paesi avidi di attingervi hanno quadruplicato il loro bilancio.
Die eifrigsten Teilnehmerländer haben ihren Haushalt vervierfacht.
ItalianTengo a ribadire che il Parlamento ha quadruplicato i fondi originariamente proposti per i relativi stanziamenti.
Ich darf hier feststellen, dass das Europäische Parlament die Summe, die dafür zur Verfügung gestellt werden soll, gegenüber den ursprünglichen Vorschlägen vervierfacht hat.