คำแปลของภาษาอิตาเลี่ยน-ภาษาเยอรมัน "invincibile"

IT

"invincibile" ภาษาเยอรมัน คำแปลของ

volume_up
invincibile {คำวิเศษณ์ เพศชาย/หญิง}

IT invincibile
volume_up
{คำวิเศษณ์ เพศชาย/เพศหญิง}

invincibile
volume_up
unbesiegbar {คำวิเศษณ์}
Ancora una volta si dimostra che l’ avversario, per quanto forte possa sembrare, non è invincibile.
Wieder einmal wird der Beweis erbracht, dass der Feind, so stark er auch erscheinen mag, nicht unbesiegbar ist.

ชื่อพ้อง (ภาษาอิตาเลี่ยน) ของ "invincibile":

invincibile

ตัวอย่าง "invincibile" ของ ภาษาเยอรมัน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

ItalianResta solo la menzogna di una guerra invincibile.
So bleibt die Lüge eines nicht zu gewinnenden Krieges.
ItalianConcludo, signor Presidente, con un richiamo: solo dieci anni fa, il Giappone veniva ancora visto come un'economia invincibile, con un modello sociale straordinariamente protettivo.
Ich schließe mit einer Mahnung: Erst vor zehn Jahren wurde Japan noch als unbesiegbares Wirtschaftssystem betrachtet, mit einem Sozialmodell, das einen außergewöhnlichen Schutz bietet.