คำแปลของภาษาอินโด-ภาษาอังกฤษ "penghasilan"

ID

"penghasilan" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

ID penghasilan
volume_up
{คำนาม}

penghasilan (ด้วย: pendapatan)
volume_up
income {น.}
Mereka bisa mendapat penghasilan dari hal ini.
They can generate income from this.
Dan pada akhirnya, hutan aren mengambil alih dan menyediakan penghasilan tetap bagi masyarakat.
And finally, the sugar palm forest takes over and provides the people with permanent income.
Ini hal yang sulit: ini adalah pasar yang sangat terpecah-pecah dan populasi konsumen yang tak memiliki penghasilan.
It's a difficult thing; it's a marketplace which is very fragmented and a consumer population with no income.
penghasilan (ด้วย: pembuatan, hasil, produksi)
penghasilan (ด้วย: pendapatan, pajak, hasil)
Ini bisa menyebabkan perusahaan yang memiliki maksud tertentu dapat mengambil keuntungan dari distribusi atau penghasilan yang dihasilkan oleh perangkat lunak yang tidak bermanfaat bagi Anda.
This can result in well–intentioned companies benefiting from the distribution or revenue generated by software that does not benefit you.
penghasilan (ด้วย: perolehan, pendapatan, hasil, rendemen)
volume_up
yield {น.}

ตัวอย่าง "penghasilan" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

IndonesianDia akan pensiun dengan penghasilan 44 persen dari apa yang dia dapat saat bekerja.
He's going to retire on 44 percent of what he earned while he was working.
IndonesianDan karena mereka juga harus memperoleh penghasilan, dan orang-orang butuh makan.
And they also have to make a living, and people need to be fed.
IndonesianCobalah cari penghasilan dengan cara lain."
Let's see if you can get something else."
IndonesianDan saya berpikir, selagi saya melihat dia menjual gaun-gaun ini, dan juga perhiasan yang ia buat, bahwa sekarang Jane memiliki penghasilan lebih dari empat dolar sehari.
And I reflected, as I was watching her sell the dresses, and also the jewelry that she makes, that now Jane makes more than four dollars a day.