คำแปลของภาษาอินโด-ภาษาอังกฤษ "pastinya"

ID

"pastinya" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

ตัวอย่าง "pastinya" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

IndonesianDan angka itu terus bertambah, tapi kita belum punya angka pastinya.
And that's gone up since then, but we don't have the numbers yet.
IndonesianDan bagi kita sel itu pastinya adalah hal yang menakjubkan.
And the cell is obviously for us a fascinating thing.
IndonesianDan pastinya kita tahu lokasi restoran siap saji.
And sure, we could find fast food chains.
IndonesianApapun itu, pastinya sangat penting karena saya membawanya, memindahkannya dari satu apartemen ke aparteman yang lain.
Whatever it is must be pretty important, because I've traveled with it, moved it, from apartment to apartment to apartment.
IndonesianDan tersangka pembunuhan telah terlacak melalui pakaiannya, pastinya di Inggris, di dalam suatu daerah yang cukup kecil sehingga Anda dapat mengirim anjing pelacak untuk mencari korbannya.
And murder suspects have been tracked using their clothing, certainly in the U.K., to within an area that's small enough that you can send in tracker dogs to find the murder victim.

คำอื่น ๆ

Indonesian
  • pastinya

คำแปลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นในพจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยของ bab.la